מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 033-2019, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול הליכים סטטוטוריים ותכנון מוקדם לפרויקטים תחבורתיים
 
נא להזין קוד אימות