מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 032-2019, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ריכוז מטה "שערי ירושלים" – תכלול ותיאום עבודות ההנדסה בכניסות המרכזיות לעיר ירושלים
 
נא להזין קוד אימות