מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 019-2019, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי למתן שירותי תכנון תחבורה ציבורית לצוות תכנית אב לתחבורה
 
נא להזין קוד אימות