מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 014-2019, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פרסום, מיתוג וגרפיקה עבור צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים
 
נא להזין קוד אימות