מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 023-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לביטוח רכוש וחבויות עבור צוות תכנית אב לתחבורה
 
נא להזין קוד אימות