מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 028-2017, שם המכרז: הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי ניהול מקצועי ושירותי מחשוב ליחידת הסקרים בצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 
נא להזין קוד אימות